Home

OCAAT staat voor:
Ondersteunde Communicatie Assessment & AssistiveTechnology.

Onder deze noemer presenteren een aantal partijen hun gezamenlijk uitgevoerde onderzoeks- en kennisactiviteiten. Alle relevante informatie uit gezamenlijke projecten op het gebied van Ondersteunde Communicatie en Ondersteunde Technologie worden hier opgeslagen en kunnen geraadpleegd worden.

De website biedt tevens interessante links naar:

  1. Het lectoraat ‘Communication Assessment and Technology (CAaT)’ . Lector: Prof. dr. Louis Peeraer (Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven);
  2. Het expertisecentrum ‘Communication Assessment and Technology (CAaT)’. Leiding: dr. Yvonne van Zaalen. (Fontys Paramedische Hogeschool);
    In de domeinen spraak, taal en gehoor wordt multidisciplinair en interactief onderzoek uitgevoerd naar intermenselijk communicatiegedrag. Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar het voorkomen, onderzoeken en behandelen van problemen op het vlak van de spraak, taal, stemgedrag en/of gehoor bij kinderen, volwassenen en ouderen.
  3. De Leerstoel ‘Ondersteunde communicatie voor mensen met meervoudige beperkingen’ van prof.dr. Hans van Balkom, Radboud Universiteit (BOSK, Revalidatiefonds en Koninklijke Kentalis). Focus: wetenschappelijk onderzoek, kennisopbouw en kennistransfer gericht op deskundigheidsbevordering en profilering van het vakgebied Ondersteunde Communicatie (zie ook www.ocleerstoel.nl)
  4. De ‘Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie’, een aan de leerstoel OC gelieerd zelfstandig dagbehandelingscentrum op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC). Focus: Evidence Based Dienstverlening, Assessment en Behandeling, Resourcecentrum op gebied van OC (zie www.milonet.nl)
  5. Lectoraat ‘Interdisciplinair werken in onderwijs en zorg’.(Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) Tilburg i.s.m. Heliomare, Wijk aan Zee. Lector: Dr. Hans Schuman.
  • Onderzoekgroep levensloop- en loopbaanbegeleiding
  • Onderzoeksgroep gedrag
  • Onderzoeksgroep transitie

 

 

Projecten:

WBDA

Praten kan ik niet